HSP? Pro's voor je CV!

Overal lees je dat hooggevoelig zijn vooral een last is. Natuurlijk zijn er veel kanten aan hooggevoelig zijn die niet gemakkelijk zijn. Het is dan dus ook zeker aan te raden om te leren in te zien waar jij tegenaan loopt, die zaken te accepteren en vervolgens te leren om er goed mee om te gaan. Hiervoor is het heel handig om een training te volgen.
Voor de mogelijkheden zie Training ‘Omgaan met hooggevoeligheid’.

Wat nog wel eens vergeten wordt, is dat hoogsensitieve mensen over een heel aantal kwaliteiten beschikken, die we echt als talenten kunnen zien. Deze talenten kun je erg goed inzetten in je werk. Benoem ze dus ook vooral bij sollicitaties!

Ik noem er hier een paar:
Harmonie en veiligheid
Als HSP ben je goed in staat harmonie en veiligheid te creëren vanuit de verbinding en je zorgt ervoor dat andere personen zich vaak prettig bij je voelen. Het resultaat van samenwerken is hierdoor groter.

Verbinding
Een HSP leeft in diepe verbinding met alles en iedereen. Als je vanuit je innerste energie in contact bent met andere mensen, dan ben je in staat om de juiste woorden te gebruiken en het juiste te doen. Dit schept weer harmonie en schoonheid.

Snel verbanden zien
Een HSP legt snel verbanden tussen verschillende facetten. Hierdoor kan je als HSP zaken op heel wezenlijk niveau aanpakken.

Resultaat- én procesgericht
Als HSP ben je totaalgericht. Alles moet goed zijn voor alles en iedereen. Samen met het snel verbanden kunnen zien, is het mogelijk om zowel resultaat- als procesgericht bezig te zijn. Het uiteindelijke resultaat is dan ook vaak groter dan de som der delen.

Groot aanvoelend vermogen
Hierdoor ben je als HSP in staat waar te nemen op een niveau dat minder sensitieve mensen niet hebben. Je hoort wat er gezegd wordt en je hoort wat er niet gezegd wordt. Het levert je een schat aan extra informatie op.

Out of the box denken
Een HSP is vaak heel beeldend ingesteld en kan in zijn/haar gedachten de meest mooie dingen creëren. Hierbij wordt geen rekening gehouden met dat wat er al is, en de beperkende factoren worden dus los gelaten.

Natuurlijk zijn er nog veel meer goede eigenschappen en talenten waarover veel hooggevoeligen beschikken. Bovenstaande worden echter nog wel eens vergeten. Met deze kwaliteiten kan een werkgever of een team erg veel voordeel hebben. Maak er dus gebruik van!

Zoek blogbericht op categorie